Chicken

Cajun Chicken Burger

$24

Grilled Cajun-spiced chicken breasts topped with bacon, avocado, and cheese.

Småbåtshamnen 26, 263 39 Höganäs
Skapad av NåUt